Общи условия за ползване

0 от 5 / 0 гласа

Общи условия за ползване на услугaтa доставка на продукти, предоставяни и достъпни чрез електронен магазин www.konsumativ.eu, собственост на Консуматив ООД

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Консуматив ООД е еднолично дружество с ограничена оговорност, вписано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 102810025, със седалище и адрес на управление кк. Слънчев бряг, м-т Инджекьойско блато, околовръстен път Бургас-Варна, складова база Консуматив, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност с № BG102810025, телефон за контакти: 0878 600 415, електронен адрес (имейл): office@konsumativ.eu  уебсайт /наричан за краткост по-долу Сайта/:  https://www.konsumativ.eu

Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
е-mail: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите (КЗП)
Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,
тел.:02/98025 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

С разглеждането и/или използването на този уебсайт Вие се съгласявате с условията за ползване на www.konsumativ.eu

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от Консуматив ЕООД чрез Сайта. Онлайн магазинът на Консуматив ЕООД, представен чрез Сайта е достъпнa за разглеждане от всички. Регистрацията на сайта дава възможност на Консуматив ЕООД от една страна да получи достоверна информация за потребителите, които искат да направят поръчка.

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.
Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество в същия.Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от наша страна, след като се уверим в нейната цялост!


Цени и ценова политика
Обявените цени са с ДДС.
 

 

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Потребителят има право на доставка на заявената Стока / Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по телефона или e-mail от нас.
Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Консуматив ЕООД и съответните власти за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.

Права и задължения на Консуматив ООД

Консуматив ООД  няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.
Консуматив ООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани / разположени на сървъра на Консуматив ЕООД.
Консуматив ООД има право ежеседмично да праща писмо с новини до Потребителите на сайта, ако те са съгласни. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти, новини за предстоящи събития и др.
Консуматив ООД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.

Формата за поръчка е съставена, на база изискванията на чл. 49 (2), и предоставя пълната информация по чл 47 (1) т. 1, 5, 15 и 16 от ЗЗП. Пълният текст на ЗЗП може да намерите в сайта на КЗП.

С регулаторният орган (КЗП) може да се свържете на адрес: София, пл. ”Славейков” №4А, ет.3,4 и 6. Настоящите Общи условия са в сила от 11.12.2020 г.