Договор № BG16RFOP002-2.089-4996-C01

0 от 5 / 0 гласа

Проект и главна цел: Договор № BG16RFOP002-2.089-4996-C01
„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 

Бенефициент:Консуматив ООД

Обща стойност: 50 000лв., от които 42 500лв.
европейско и  7 500лв. национално съфинансиране.