Продукти

Революция в препаратите за почистване и тяхното опаковане

2020-02-07 21:31:38

5 / 5 (1 гласа)

Повече от тридесет години Interchem Italia активно се занимава с намаляването на отпадъците чрез непрекъснатото търсене на нови устойчиви и ниски решения за въздействие върху околната среда, които да се прилагат при професионалното почистване. През последните години промените, настъпили на пазара за почистване, отразяват естественото развитие на обществото, измествайки фокуса върху търсенето на екологични продукти, които позволяват опазването на природните ресурси и опазването на околната среда, в полза на бъдещите поколения. За да се намали въздействието върху околната среда и прекомерната употреба на пластмасови опаковки и контейнери, е необходимо да се действа в две посоки:

-намаляне на употребата на пластмаса при опкаовнето на продукти;

Намалете използването на пластмаса за опаковане и опаковане на продукти:

-минимално количество пластмаса в направата на опаковки и рециклирано пакетиране;

Използвайте по-висок процент рециклирана пластмаса във всяка опаковки.

Продуктите на Интерхем Италия, гарантират максимално екологични опаковки.

Използването на бутилки, произведени с процент рециклирана пластмаса (най-малко 30%);

Като доказателство за това, всяка бутилка е снабдена със отличаващ знак, за наличие на рециклиран материал в направата на опковката й.

Всъщност на практика са заменили традиционните пластмасови бутилки и консерви с подобни версии с процент от рециклирана пластмаса. По-специално, всяка опаковка, направен с помощта на рециклирана пластмаса, ще носи отличителен знак, така че да може да бъде лесно разпознат и гарантиран, чрез използването и последващото правилно изхвърляне, активно да допринесе за защитата на планетата.