Договор № BG16RFOP002-2.073-14609-C01

0 от 5 / 0 гласа

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“
 
Бенефициент: Консуматив ЕООД
 
Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500лв.                                          
европейско и  1 500 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 17.09.2020г.
  Край:    17.12.2020г.